Aandacht is essentieel om tot betekenisvolle architectuur te komen. Aandacht op ieder schaalniveau, van het grote gebaar tot het kleinste detail en aandacht voor ieder moment in het proces, van de eerste schets tot de ingebruikname. Voor QWA staan ontwerpen, bouwtechnisch uitwerken én bouwen op gelijke hoogte. Schoonheid ligt in het samenspel van creativiteit en maakbaarheid. Samen met uitvoerende partijen zoeken we naar de grens van eenvoud en zeggingskracht. De ambachtelijkheid en het vakmanschap van de betrokken makers komen tot uiting in de details die we samen ontwikkelen.

Visie

‘Bouwwerken die lang blijven en lang bijblijven’

QWA maakt krachtige en heldere architectuur, waarin functionele, esthetische en technische kwaliteiten met elkaar in evenwicht zijn. Als alles klopt, vertelt architectuur een eerlijk en vanzelfsprekend verhaal. Een verhaal dat uit de opgave zelf lijkt te komen, uit de specifieke kenmerken en feitelijke omstandigheden. Onze gebouwen en bouwwerken integreren in de stedelijke of landschappelijke omgeving en hebben tegelijk een sterke eigen identiteit. Het zijn iconen zonder op te willen vallen: ingetogen, karaktervol en tijdloos. QWA maakt bouwwerken die lang blijven en lang bijblijven.