QWA gelooft in symbiose. Om tot het best mogelijke resultaat én nieuwe inzichten te komen, gaan we graag strategische samenwerkingen aan. We zijn als architect de katalysator tussen alle betrokken partijen, tegenstrijdige ambities en belangen. We werken resultaatgericht en zijn pragmatisch als het gaat over haalbaarheid en maakbaarheid. Zelfs als een project eenmaal is opgeleverd, laten we onze gebouwen niet los. Bij veel van onze ontwerpen zijn we nog altijd betrokken bij uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen.

De overheid treedt als opdrachtgever steeds verder terug en legt verantwoordelijkheden neer bij marktpartijen. QWA beschikt over een ruime ervaring met de nieuwe contractvormen die bij deze ontwikkeling horen: ontwerpteams, bouwteams, Design & Build (D&B) en Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO). Dankzij een open en kritische houding, een heldere communicatie en een groot respect voor afspraken (tijd en geld) zijn we een betrouwbare partner.

Werkwijze

‘Een betrouwbare partner’

QWA stelt zich dienstbaar op richting architectuur én opdrachtgever, door het project zelf als de werkelijke opdrachtgever te zien. Samen met gebruikers trachten we tot de essentie van de opgave te komen. Ontwerpen is een creatief proces, een zoektocht die je samen aangaat. Ambities, financiële kaders, stedenbouwkundige randvoorwaarden en een programma van eisen vormen tezamen het uitgangspunt voor een bouwopgave. Met een eerste vertaling van deze informatie in schetsen en modellen, prikkelen we de opdrachtgever tot het duiden van de meest essentiële zaken.