Fietsbrug, Cuijck Mook
Fietsbrug, Cuijck Mook
Fietsbrug, Cuijck Mook
Fietsbrug, Cuijck Mook

Fietsbrug, Cuijck Mook

Voor het ontwerp van de brug is gekozen voor een symmetrisch opzet tov de rivier. De nieuwe fietsbrug voegt zich in het silhouet van de bestaande spoorbrug en vormt een scherp contrast met de grillige bomen aan de oevers van de Maas. De Wetenschap dat de spoorbrug er zo nog 25 jaar zal blijven liggen, vraagt een vormrelatie tussen de beide bruggen.
De brug is vormgegeven als een vakwerkbrug. Om de maatverhouding met de spoorbrug in balans te krijgen is de fietsbrug zo laag mogelijk zodat deze onder de hoogte van de spoorbrug blijft. Dit doet recht aan het hiërarchische verschil tussen spoor en fiets. De brug is zo transparant mogelijk gehouden en er zijn rustmomenten ontworpen om van de omgeving te kunnen genieten. De aanwezige groenstructuur wordt versterkt en de diverse kunstwerken hebben een samenhangende, tijdloze vormgeving.

Aanbesteder: Gemeente Cuijck
Opdrachtgever: Züblin-HSM
Omvang: totale lengte brug 577m
Contract: D&C
Ontwerp/Realisatie: 2018-2020