Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam
Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam
Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam
Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam
Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam
Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam
Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam

Woningen Zuidelijk Veld, Amsterdam

De kolenkitbuurt wordt ingrijpend vernieuwd. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit portieketage flats uit de jaren 60. Bij de vernieuwing wordt dit eenzijdige woningaanbod aangepast, naast de sociale huurwoningen komen er ook markt huur- en koopwoningen. Belangrijkste uitgangspunt is dat de vernieuwing plaatsvindt binnen de huidige stratenstructuur. Deels worden er blokken gesloopt, deels wordt er gerenoveerd.

Het programma bestaat uit een parkeergarage, sociale huurwoningen, woningen voor de vrije markt en een complex voor beschermd wonen. Het binnenterrein wordt collectief eigendom, de omwonenden hebben er via de privé buitenruimte toegang. De straten worden veranderd in ruime groene lanen met brede speelstoepen.

Opdrachtgever: Delta Forte namens VOF kolenkitbuurt
Omvang: 90 woningen en parkeergarage
Definitief ontwerp gereed: voorjaar 2010

architekten pdf