Met het bureau erop uit!

Het team van Quist Wintermans Architekten heeft op 6 juli een bezoek gebracht aan het Waterliniemuseum nabij Utrecht. Doel van de excursie was een stukje kennis opdoen en team building.

Het Waterliniemuseum is gevestigd op Fort bij Vechten, één van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op deze unieke plek, op de grens van de Romeinse Limes en in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, komen cultuur en natuur samen.

Onze betrokkenheid bij ontwerpwerkzaamheden voor de De Groene Waarden en de A27 Noord was aanleiding voor de excursie. Ons doel is om de cultuurhistorische context van ons werk te begrijpen en waar nodig ruimtelijk te versterken.

Bij QWA ontwerpen wij vanuit een diepgeworteld verantwoordelijkheidsgevoel richting milieu, maatschappij, opdrachtgever én architectuur. We kijken voorbij de randen van de opgave en hebben als bureau altijd aandacht voor de ruimtelijke, historische en sociale context.