Onze geschiedenis

QWA kent een lange traditie. Het bureau ontstond in 1995 na samenvoeging van Architektenburo Quist (1960) en Architektenburo Wintermans (1978). Lessen en inzichten uit ons eigen verleden, maar ook uit de rijke architectuurgeschiedenis, passen we dagelijks toe. Maatschappelijke ontwikkelingen en technische innovaties zijn echter net zo belangrijk om tot hoogwaardige en duurzame architectuur te komen. In een voortdurend proces van evaluatie en ontwikkeling kijken we zowel terug als vooruit.

 

QWA is een bureau van de lange adem. Het liefst zijn we van begin tot eind bij een project betrokken. We zorgen voor continuïteit binnen een project, ook als bij andere betrokkenen kennis verloren gaat, en fungeren als het geheugen van de opgave. Zelfs als een project eenmaal is opgeleverd, laat QWA haar gebouwen niet los en zijn we alert op de architectonische kwaliteit. Bij veel van onze vroegere ontwerpen zijn we nog altijd betrokken bij aanpassingen, uitbreidingen en verbeteringen.   

2021

Weerwaterbrug

In 2021 hebben wij In Almere de Weerwaterbrug opgeleverd. Middels een design and build competitie met principes van Growing Green Cities als inzet, zijn 5 brugontwerpen in verschillende ronden getoetst. In de laatste ronde zijn de twee architectonisch beste ontwerpen voorgelegd aan de inwoners van Almere. Met 71% van de stemmen is het plan van QWA en Strukton overtuigend als winnaar gekozen. 

2017

Erasmus Universiteit Rotterdam

De uitbreiding van het Sanders Gebouw op de campus van de Erasmus universiteit markeert een periode waarin QWA mag werken aan uitbreidingen en renovaties van gebouwen uit het rijke oeuvre van het Bureau. De gebouwen uit de begin periode van het bureau worden nog steeds gewaardeerd, maar vragen aanpassingen naar de huidige tijd. Vooral de verduurzamingsopgave is een belangrijke vraag.

2011

Hoofdkantoor Europol

Het hoofdkantoor van Europol maakt deel uit van The Hague World Forum, een zone voor internationale organisaties. De schaal, de complexiteit in relatie tot de veiligheid en de vele internationale gebruikers, maken het een uniek gebouw in onze historie. QWA is door het Rijksvastgoedbedrijf samen met 6 andere internationale collega’s uitgenodigd voor een competitie, en als winnaar uit de bus gekomen.

Het hoofdkantoor huisvest een conferentiecentrum, kantoren en aanverwante functies. De kantoren zijn gevestigd in vier schijfvormige volumes die op de onderste verdiepingen onderling met elkaar verbonden zijn. De gebieden tussen de schijven zijn overdekt met glas waardoor daglicht diep het gebouw kan binnenstromen. Aan de buitenkant presenteert het gebouw zich als één sculptuur van zilvergrijs geglazuurde stenen. Langs de Eisenhowerlaan is het gebouw verdeeld in vier schijven in het ritme van de naburige villa’s. De gevel aan het Forum heeft een horizontaal karakter evenals het Congrescentrum aan de overzijde van het Forumplein

2011

IJsselbrug

De  spoorbrug over de IJssel is vooral een opgave van landschappelijke inpassing. De rode brug vormt een vloeiende lijn over de gehele breedte van het toekomstige stroomgebied met enkel een verdikking ter plaatse van de hoofdoverspanning. De grote overspanningen en het gering aantal pijlers zorgen voor een minimale aantasting van het stroomgebied en een maximaal zicht op het rivierlandschap. De IJsselbrug was 1 van de eerste Design and Build projecten. Sindsdien hebben wij veel in combinaties aan D&B, DBM, DBMO contracten gewerkt.

2008

Forumgebouw WUR

Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw van de Universiteit Wageningen en staat in een langgerekt park omzoomd met bestaande en nieuwe gebouwen van de kenniseenheden. Het was één van de eerste gebouwen op de campus, en daarmee niet alleen belangrijk voor het bureau, maar ook als basis voor de kwaliteit van de gehele campus. Het programma omvat onderwijsruimten, collegezalen, laboratoria, de universiteitsbibliotheek, een Hogeschool en restauratieve voorzieningen voor de gehele campus. Het gebouw is te vergelijken met een kasteel. Deze architectonische typologie maakt het mogelijk om te gaan met de schijnbare tegenstelling tussen de programmatische diversiteit en de stedenbouwkundige wens om een object te realiseren. Het kasteel is aan de buitenzijde eenduidig en monoliet. Aan de binnenzijde is het complex, met binnenplaatsen, pleinen, straten en bruggen. Via het atrium bereikt voldoende licht en lucht het hart van het gebouw.

1988

Willemswerf

Kantoorgebouw Willemswerf in Rotterdam aan de Boompjes langs de Maas werd in 1988 ontworpen door Wim Quist. Het gebouw met zijn kenmerkende in glas uitgevoerde trapezium was een pionier in zijn tijd. De Willemswerf wordt gekenmerkt door zijn alomvattende ontwerp, waarbij materialen, detail en ruimtelijke expressie van binnen naar buiten worden voortgezet. Centraal hierbij staat het geometrische raster, dat de basis vormt voor alle ontwerpbeslissingen binnen het gebouw.

Stoelen en Tafels

Bureau Wintermans begon middenin de crisis van de jaren tachtig. Het bureau hield zich intensief bezig met het ontwerpen van meubels, kasten, tafels en stoelen. Niet geheel zonder succes, want er waren tentoonstellingen door het gehele land. Het was op een van deze tentoonstellingen dat een stedebouwkundige van de gemeente Leiden opmerkte: “Iemand die zo’n tafel kan ontwerpen kan ook wel een bruggetje maken.” Dat bruggetje is er nooit gekomen, maar het betekende voor ons het begin van ‘bruggen als meubels.’

1983

Dubbelwoning Mol

De dubbelwoning in Mol is het het eerste project van Bureau Wintermans waarin de zij de architectuur van het in- en exterieur tot in het kleinste detail zelf konden bepalen. De helderheid van het ontwerp was heel belangrijk. Het onderstreept de identiteit van het bouwwerk. Als je het één keer hebt gezien, herinner je je een duidelijk beeld. Deze houding ten opzichte van ontwerpen heeft zich doorgezet in alle latere werken.

1977

Kröller Müller Museum

Het Kröller-Müller Museum is gesitueerd op een unieke locatie in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het oudste deel van het gebouwencomplex is ontworpen door Henry van de Velde, gebouwd in 1938 en uitgebreid in 1953. In 1971 en 1977 zijn de nieuwe vleugels van het museum gerealiseerd naar ontwerp van Wim Quist.

Aaneensluitend is QWA vanaf dit moment intensief betrokken bij het uitbreiden en aanpassen van het museum (gebouwen en inrichting). Fasegewijs is in een continu doorlopend proces onder andere gewerkt aan daglichtregulatie in de expositiezalen, uitbreiding van het depot en renovatie van de Van De Velde vleugel.

Het ontwerp van de nieuwe vleugels is de start geweest van meerdere museale opgaves, zoals Het Museon, Het Omniversum, Museum Beelden aan Zee en het Maritiem museum.

1965

Drinkwaterproductiebedrijf Berenplaat

De architectonische vormgeving van de drie Rotterdamse ‘waterfabrieken’ vormt de basis van het werk van Wim Quist. De Berenplaat laat zien hoe hoog hij inzette. De architectuur heeft hier behalve met de productie ook veel met zichzelf te maken. Het hoofdgebouw en het pompgebouw laten Wim Quist nog zien als een bekwame rentmeester van de vooroorlogse modernisten, de andere gebouwen bewijzen dat hij inmiddels met hun kapitaal een eigen zaak was begonnen. Een van de artikelen in de zaak heet ingehouden dramatiek.

1960

verkeersbrug Beukelsdijk

De verkeersbrug Beukelsdijk is één van de eerste brug ontwerpen van Wim Quist. De geconcentreerde lijnoplegging vanuit de vlakke brugplaat wordt naar onderen toe uitgespreid. Hierdoor wordt zichtbaar hoe de last van de brug als het ware is verankerd in de grond. Het krachtenspel dat het beeld bepaald, is een uitgangspunt dat, in de latere werken een belangrijk rol speelt.