EUR Sanders Building

De Erasmus Universiteit neemt een vooraanstaande positie in aangaande internationaal universitair onderwijs. Voor de locatie Woudesteijn is een ambitieus stedenbouwkundig structuurplan ontwikkeld om de universiteit  te transformeren tot een campus met internationale allure. Inpassing in

het structuurplan en nieuwe functionele eisen vanuit de universiteit hebben geleid tot omvangrijke ruimtelijke ingrepen aan het bestaande Sanders gebouw.

Het oorspronkelijk ‘L-gebouw’, in 1989 het eerste gerealiseerde gebouw van de universitaire uitbreiding in zuidelijke richting, is ontworpen door Wim Quist als universiteitsgebouw met onderwijsruimten en huisvesting voor de wetenschappelijke medewerkers. In het gebouw was tevens de mensa van de universiteit opgenomen, bereikbaar vanuit de centrale hal. De gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie van de laagbouw van het gebouw is ontworpen en uitgevoerd met respect voor de oorspronkelijke architectuur en met handhaving van het geheel als architectonische eenheid.

Fotografie door: QWA

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Omvang: 5.540 m2
Status: Gerealiseerd
Locatie: Rotterdam

Architectuur
Infrastructuur

Geen resultaat

We hebben geen projecten om te tonen met de huidige selectie aan filters. Pas 1 of meerdere filters aan om andere projecten te zien.