Brug Nootdorp

In het architectonisch ontwerp is de tunnelzijde van de brug uitgewerkt als een landhoofd, het robuuste vaste punt in de omgeving. Aan de andere kant eindigt het slanke brugdek visueel in het taluud, bijna in het niets.

Omdat het natuur/waterlandschap onder de brug door moet lopen, is gekozen voor een  willekeurige plaatsing van de kolommen onder het brugdek. Op die manier worden zo min mogelijk barrières gecreëerd in dat landschap.

Onder de brug aan de tunnel is een verblijfsplek gemaakt aan het water. Via een afstap tussen de kolommen in, is een houten vlonder te bereiken vlak boven het waterniveau, die aan weerszijden onder de brug uitsteekt.

Ten behoeve van een aangenaam verblijfsmilieu zijn de wanden van de hoofdstructuur van de tunnel bekleed met metselwerk. De twee ronde betonkolommen zullen worden afgewerkt met een lasuurlaag; een transparante coating waaraan pigment kan worden toegevoegd.

In de zware bovenrail van het hekwerk tussen het voetpad en het fietspad is verlichting opgenomen die het plafond van de tunnel aanlicht.

Fotografie door: QWA

Opdrachtgever:
Lengte:
Status: Gerealiseerd
Locatie: Nootdorp

Architectuur
Infrastructuur
Thema

Geen resultaat

We hebben geen projecten om te tonen met de huidige selectie aan filters. Pas 1 of meerdere filters aan om andere projecten te zien.