UV-gebouwen Berenplaat

Productielocatie Berenplaat is de grootste drinkwaterzuivering van Nederland. Het ensemble van gebouwen is uitgebreid met; twee UV-gebouwen, vier actief kool filtergebouwen, een chemicaliëngebouw, een vuilwaterkelder en een proeffabriek met Utiliteitsbouw.

Opdrachtgever: Evides Waterbedrijf
Omvang: Diverse Gebouwen
Status: Gerealiseerd
Locatie: Rotterdam

De architectuur van de Berenplaat wordt reeds sinds 1959 door Wim Quist en Quist Wintermans Architekten verzorgd. De Berenplaat geeft zowel uitdrukking aan de industriële processen als aan de natuurlijk kwaliteit van de polder. De gebouwen zijn groot maar ze herinneren niet aan de stad. De grasvelden zijn uitgestrekt als een weiland, maar gecultiveerd als een park. De brede vijver suggereert de uiterwaarden, maar het water is helder en staat stil.

Architectuur
Infrastructuur
Thema

Geen resultaat

We hebben geen projecten om te tonen met de huidige selectie aan filters. Pas 1 of meerdere filters aan om andere projecten te zien.