H-pier Schiphol

In opdracht van de luchthaven Schiphol is een vertrek- en aankomstpier met 7 preboarding ruimten gerealiseerd.

De H-pier heeft een noordwest oriëntatie en ligt op de grens van platvormzijde en de ontsluitingswegen. Hierdoor is er slechts een enkelzijdig gebruik van de pier mogelijk. Deze bijzondere positie en functionaliteit is architectonisch tot uitdrukking gebracht in een asymmetrische opbouw van de pier. Aan de landzijde min of meer gesloten, aan de platformzijde open met ruim zicht op de manoeuvrerende en wachtende vliegtuigen.

Fotografie door: Schiphol en QWA

Opdrachtgever: Luchthaven Schiphol
Omvang: 8.200 m2
Status: Gerealiseerd
Locatie: Schiphol

Alle activiteiten die in de pier plaatsvinden hebben te maken met bewegingen en stromen van mensen. Een architectonisch motief om voor een continue doorlopende, soepele vorm te kiezen die hieraan uitdrukking geeft.

Op 7 plaatsen verdikt de pier zich en geeft deze ruimte aan de ‘pre-boarding’ en de aankomsten.

Architectuur
Infrastructuur
Thema

Geen resultaat

We hebben geen projecten om te tonen met de huidige selectie aan filters. Pas 1 of meerdere filters aan om andere projecten te zien.