Snake eats pig.

De nieuwe IJsselbrug maakt deel uit van de “Hanzelijn”, een 50 km lange nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle, en is gerealiseerd in opdracht van ProRail.

Fotografie door Luuk Kramer, ProRail en SSF

Opdrachtgever: ProRail
Lengte: 950 m
Status: Gerealiseerd
Locatie: Hattem-Zwolle
Prijs: Nationale Staalprijs 2012

De spoorbrug over de IJssel is vooral een opgave van landschappelijke inpassing. De brug is te lezen als een vloeiende lijn over de gehele breedte van het toekomstige stroomgebied met enkel een verdikking ter plaatse van de hoofdoverspanning.

Grote overspanningen en een gering aantal pijlers zorgen voor een minimale aantasting van het stroomgebied en een maximaal zicht op het rivierlandschap.

De pijlers worden gevormd door ovale betonnen volumes en staan dwars op de lengterichting van de brug, in de richting van het stromende rivierwater.

Met de kleur rood wordt de eenheid van de brugvorm onderstreept; een dunne rode lijn die zichtbaar blijft tegen een achtergrond die telkens verandert.

Architectuur
Infrastructuur
Thema

Geen resultaat

We hebben geen projecten om te tonen met de huidige selectie aan filters. Pas 1 of meerdere filters aan om andere projecten te zien.