Kunstwerken A74 Venlo

De A74 is een snelwegverbinding tussen Nederland en Duitsland nabij Venlo. Met 2,5 kilometer is het een van de kortste snelwegen van Nederland. De weg is verdiept aangelegd om ervoor te zorgen dat hij opgaat in het landschap. Hierdoor blijft het gebied zijn landelijke uitstraling behouden. Naast de fietsbrug Egypte zijn er nog drie kunstwerken in opgenomen. Een ecologische onderdoorgang ter plaatse van de steilrand, een ecoduct en een viaduct voor lokaal verkeer. Ter hoogte van de kruising van de A74 met de A73 is een pergola constructie voorzien.

Fotografie door: Luuk Kramer en QWA

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Omvang: Ecologische onderdoorgang, Fietsbrug, Ecoduct en Viaduct, Pergola constructie
Status: Gerealiseerd
Locatie: A74 Venlo

Het viaduct en ecoduct zijn sober vormgegeven, maar hebben opvallende uitwaaierende vleugelwanden die aansluiten op de taluds naar het maaiveld. Zo ontstaan er van bovenaf gezien als het ware grote ronde openingen in het natuurlijke landschap naar de onderliggende snelweg. De verticale wanden zijn afgewerkt met basaltblokken. De hekwerken zijn van staal en zwart. 

Fietsbrug Egypte

Ecologische passage steilrand viaducten

Pergola constructie, kruising A74 – A73

Architectuur
Infrastructuur
Thema

Geen resultaat

We hebben geen projecten om te tonen met de huidige selectie aan filters. Pas 1 of meerdere filters aan om andere projecten te zien.