Kruising N44 – RW14

De kruising N44-RW14 ligt op de grens tussen Den Haag en Wassenaar in een groenzone met grote oude loofbomen. De landschappelijke inpassing van het kruispunt is dan ook een belangrijk aandachtspunt. De asymmetrische vorm van het viaduct wordt gevormd door een omkering van rechte grondkerende wanden en groene taluds. Deze opzet is ruimtebesparend en spaart daarmee het omringende parklandschap. Vanwege de verkeersintensiteit zijn er hoge eisen gesteld aan de geluidsabsorptie van de constructie. Om hieraan te voldoen, maar vooral ook om in esthetische zin dit verkeersknooppunt acceptabel te maken tussen de gemetselde villa’s in de omgeving, zijn de verticale wanden ingelegd met vlakken van rode akoestische keramische gaatjesstenen.

Fotografie door: BAM

Opdrachtgever: Bouwdienst Rijkswaterstaat Utrecht
Omvang: Verdiepte bak, 2 overkluizingen, viaduct
Status: Gerealiseerd
Locatie: Wassenaar

Architectuur
Infrastructuur
Thema

Geen resultaat

We hebben geen projecten om te tonen met de huidige selectie aan filters. Pas 1 of meerdere filters aan om andere projecten te zien.